Ponuka

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2022/2023

Rozvrh krúžkov sa ešte môže meniť.

Ponúkame vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie:

 • Predškoláci
 • Školáci
  • Ateliérik (nové a netradičné pracovné postupy, práca materiálom, kresba, maľba)
   • Pondelok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
   • Piatok – 12:30 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
  • Bowling (pravidlá a základy hry bowlingu)
   • Piatok – 15:00
  • Florbal
   • Piatok – 13:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
  • Futbal
   • Pondelok – 14:00 (ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica)
   • Štvrtok – 13-30 (ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
  • Horolezectvo
  • Jazdectvo (základy jazdenia na poníkoch a koňoch v Ľubietovej + poplatok za kurz jazdenia)
   • Piatok – 14:30
 • Stredoškoláci
  • Stolný tenis (pravidlá a základy hry)
   • Utorok – 16:30
  • Šachový krúžok (nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
   • Štvrtok – 16:00
 • Vysokoškoláci
  • Šachový krúžok (nácvik stratégie hry, rozvoj logického myslenia a taktického postupu)
   • Štvrtok – 16:00
 • Deti a rodičia
  • Mama klub
   • Utorok – 9:30
   • Streda – 9:30
   • Štvrtok – 9:30
 • Dospelí a seniori

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy na enviromentálnu tému pre žiakov základných škôl, preventívne programy pre materské škôlky a základné školy atď.

Ďalej ponúkame

Naše priestory pre tanečné a športové kluby, hudobné skupiny, cvičenia aerobiku, Zumba, Street dance, MTV Style, Hip Hop… a organizácie pracujúce s deťmi a mládežou.

Možnosť využitia našich priestorov pre organizácie, občianske združenia a firmy na školenia, firemné stretnutia so zabezpečením činnosti pre deti zamestnancov.