Aktualizované: 18. mája 2021

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 11. mája 2021

Tábory 2021

Rezervácia táborov je možná len telefonicky na čísle +421 48/413 15 90 od štvrtka 13. 5. 2021 od 8:30. Prosíme Vás, rešpektujte stanovený termín možnosti rezervácie táborov.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.