Aktualizované: 15. októbra 2020

Oznam – dištančná forma

V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva bude CVČ zabezpečovať dištančnú formu krúžkov, pokiaľ to dovolí ich zameranie.

Aktualizované: 11. októbra 2020

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 10. septembra 2020

Šachový turnaj OPEN Banská Bystrica a VC mládeže Mesta BB

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica; ŠK pri MO Matice slovenskej v Banskej Bystrici; ŠK JUNIOR CVČ Banská Bystrica; KŠZ Banská Bystrica; Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica Vás pozývajú v dňoch 19. 9. – 20. 9. 2020 na M-SR v rapid šachu a 24. ročník šachového turnaja OPEN Banská Bystrica a VC mládeže Mesta Banská Bystrica.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.