Kategória: COVID-19

Aktualizované: 18. mája 2021

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 15. októbra 2020

Oznam – dištančná forma

V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva bude CVČ zabezpečovať dištančnú formu krúžkov, pokiaľ to dovolí ich zameranie.

Aktualizované: 12. marca 2020

Oznam

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID – 19 rušia všetky plánované školské športové postupové súťaže ZŠ, SŠ v Banskobystrickom kraji. V rámci možnosti budú stanovené náhradné termíny konania školských športových postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať prostredníctvom ej-mailov, webových stránkach a hlavne na stránkach školského portálu.   Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR […]