Návrat do CVČ s účinnosťou od 3.5.2021

V období od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021 sa náš okres nachádza v II. stupni varovania.
Budúci týždeň v období od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021 sa náš okres nachádza v II. stupni varovania.

COVID AUTOMAT

I. stupeň ostražitosti II. stupeň ostražitosti I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania
Prezenčne iba individuálne iba individuálne
Dištančne

V individuálnej forme je možnosť navštevovať tieto krúžky: Lego krúžok, Stolný tenis, Výtvarný ateliérik a Škola varenia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na cvchavranske9@cvcpohoda.sk, telefonicky na +421 48/413 15 90, +421 918 977 140 alebo na našej facebookovej stránke CVČ Pohoda.