Volejbal

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Deti sa všeobecne pripravujú po kondičnej aj koordinačnej stránke. V krúžku dostanú aj základy špecializovanej volejbalovej prípravy  a to konkrétne odbitia obojruč zdola a odbitia obojruč zhora a základný nácvik podania. Takisto sa naučia aj pravidlá prehadzovanej (prípravná hra na volejbal).