Strelecký krúžok

Utorok 14:30 – 17:30

Strelecký krúžok sa uskutočňuje v priestoroch CVČ a v prípade priaznivého počasia je realizovaný v exteriéri. Je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci sa naučia základy streľby zo vzduchovky na klasické terče, bezpečnosti pri streľbe a získajú základné odborné znalosti zo strelectva pod vedením inštruktora. Krúžok rozvíja sústredenosť a trpezlivosť.