Vybíjaná

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica

Je určený pre žiačky základnej školy. Cieľom krúžku je rozvoj všeobecných pohybových schopností – najmä rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť a sila. Osvojiť si pravidlá hry vybíjaná a byť motivovaný k vykonávaniu pohybovej aktivity. Deti sa naučia pravidlá hry vybíjaná, vyskúšajú si prípravné hry na rýchlejšie pochopenie hry, prihrávky. Cieľom je naučiť a zdokonaliť hádzanie a chytanie lopty.