Aktualizované: 15. októbra 2020

Oznam – dištančná forma

V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva bude CVČ zabezpečovať dištančnú formu krúžkov, pokiaľ to dovolí ich zameranie.

Aktualizované: 10. septembra 2020

Šachový turnaj OPEN Banská Bystrica a VC mládeže Mesta BB

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica; ŠK pri MO Matice slovenskej v Banskej Bystrici; ŠK JUNIOR CVČ Banská Bystrica; KŠZ Banská Bystrica; Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica Vás pozývajú v dňoch 19. 9. – 20. 9. 2020 na M-SR v rapid šachu a 24. ročník šachového turnaja OPEN Banská Bystrica a VC mládeže Mesta Banská Bystrica.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 10. septembra 2020

Petang

Krúžok petang pre deti (8+) pravidelné tréningy hry petang ako mimoškolská činnosť v školskom roku 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 10. septembra 2020

Športovo spoločenský deň 2020 – Zrušené

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica a Občianska rada na Pršianskej terase spolu s poslancami MsZ pozýva všetkých obyvateľov malých aj veľkých na Športovo spoločenský deň, ktorý sa bude konať v areály multifunkčného ihriska za bytovým domom na Medenej ulici.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.