Aktualizované: 24. júna 2021

Detský jarmok 2021

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica pozýva všetky deti a rodičov do svojho areálu na Detský Jarmok 2021 dňa 31. 8. 2021 od 14:00 do 18:00 pri príležitosti otvorenia školského roka 2021/2022. BONUS pre deti, ktoré sa zapíšu do našich krúžkov.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 21. júna 2021

Tábory 2021

Všetky miesta už máme obsadené.

Pre zobrazenie usmernenia hlavného hygienika SR pri organizácií táborov kliknite na nadpis.

Aktualizované: 18. mája 2021

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.