Aktualizované: 16. septembra 2020

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 10. septembra 2020

Krúžok petang

Krúžok petang pre deti (8+) pravidelné tréningy hry petang ako mimoškolská činnosť v školskom roku 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 12. marca 2020

Oznam

Aktuálne informácie ku koronavírusu (COVID-19) týkajúce sa CVČ nájdete na stránke mesta Banská Bystrica (odkaz nižšie) Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID – 19 rušia všetky plánované školské športové postupové súťaže ZŠ, SŠ v Banskobystrickom kraji. V rámci možnosti budú stanovené náhradné termíny konania školských športových postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať […]