Kontakt

🏫 Meno CVČ
     Centrum voľného času
📧 Email CVČ
     cvchavranske9@cvcpohoda.sk
📧 Technická podpora
     it@cvcpohoda.sk
📞 Telefón
     +421 48/413 15 90, +421 918 977 140
🌍 Adresa CVČ
     Havranské 9
     975 90 Banská Bystrica-Fončorda
IČO
     00039721
DIČ
     2020982084

CVČ Pohoda

@cvcpohoda

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom CVČ môžete nám zavolať na tel. čísla alebo napísať email.
Môžete použiť aj Messenger (ikona vpravo dole). Messenger Vám ponúka možnosť anonymnej otázky.