Kategória: Novinky

Aktualizované: 18. mája 2021

Oznam – COVID-19

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 15. októbra 2020

Oznam – dištančná forma

V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva bude CVČ zabezpečovať dištančnú formu krúžkov, pokiaľ to dovolí ich zameranie.