Kategória: Krúžok

Aktualizované: 9. septembra 2021

Atletická škôlka

Pondelok, Utorok 17:00 – Mgr. Jozef Lupták(jozef.luptak@cvcpohoda.sk, 0908 071 784) Streda 17:00 – Mgr. Lucia Sirotiarová(lucia.sirotiarova@cvcpohoda.sk, 0914 114 145) Vek dieťaťa od 3 rokov do 6 rokov Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Beh, skok, hod a chôdza sú základné lokomócie človeka a ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj […]

Aktualizované: 10. septembra 2020

Petang

Krúžok petang pre deti (8+) pravidelné tréningy hry petang ako mimoškolská činnosť v školskom roku 2020/2021.

Pre viac informácií kliknite na nadpis.

Aktualizované: 1. septembra 2020

„Zdravienkine dobrodružstvá“

Zdravienkine dobrodružstvá je projekt pre MŠ mesta Banská Bystrica. Tento projekt zahŕňa rôzne okruhy a témy napr. ekológiu, zdravie, dopravu atď… Deti sa oboznamujú s témami hravou formou. Súčasťou projektu sú rôzne pomôcky kde môžu deti využiť všetky svoje zmysly a pohyb. Celým projektom ich sprevádzajú rôzne postavy ako napr. princezná Zdravienka.

Aktualizované: 1. septembra 2020

Jazdectvo

Piatok 14:30 (Autobusová stanica, nást. 1.) – Mgr. Michaela Potančoková(michaela.potancokova@cvcpohoda.sk, 0911 124 394) Jazdecký krúžok je určený pre žiakov základnej školy. Prebieha v krásnom prostredí Ľubietovej, v jazdeckej škole Daniely Búgelovej. Deti sa naučia základy jazdy na koni pod profesionálnym vedením, nadobudnú zručnosti potrebné pri starostlivosti o koňa. Okrem hodín v rámci krúžku ponúkame aj jednorazové jazdy cez prázdniny, o nich sa vždy dozviete na našej stránke.

Aktualizované: 1. septembra 2020

Angličtina pre najmenších

Utorok 17:00 – Bc. Anna Teplická(anna.teplicka@cvcpohoda.sk) Angličtina pre najmenších prebieha v priestoroch materských škôl, alebo v priestoroch CVČ raz do týždňa. Krúžok je určený najmä pre stredné deti a predškolákov, ktorí sú rozdelení do skupín podľa úrovne- začiatočníci a pokročilí. Naše lektorky na výučbu využívajú množstvo hier, piesní a príbehov, preto je učenie sa cudzieho jazyka pre deti skôr zábavou. Deti používajú pracovné zošity Cookie and friends, ktorými ich sprevádzajú […]

Aktualizované: 1. septembra 2020

LEGO krúžok

Streda 17:00 – Bc. Anna Teplická(anna.teplicka@cvcpohoda.sk) Stavebnice Lego sú stále rovnako obľúbené vďaka svojím nekonečným kombinačným možnostiam. Lego ponúka stále nové herné témy, stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky. Náš krúžok sa koná každý utorok v čase od 17:00 do 18:00 a je vhodný pre deti od 5 rokov. Počas krúžku si budú môcť vybrať ľubovoľnú stavebnicu, s ktorou budú pracovať a tým rozvíjať […]

Aktualizované: 1. septembra 2020

Ateliérik

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica Pondelok 14:00, Piatok 12:30 – Bc. Dominika Vaninová(dominika.vaninova@cvcpohoda.sk, 0940 645 008) Ateliérik sa uskutočňuje v priestoroch CVČ.  Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými postupmi a technikami. Témy sú prispôsobované deťom a ich záujmom. Pracuje sa s rôznym materiálom (neumeleckým, úžitkovým, prírodným). Na krúžku Ateliérik si deti precvičujú schopnosti a zručnosti ktoré nadobudli v MŠ a ZŠ a učia sa vnímať estetické cítenie, pracujú s fantáziou. Krúžok je vhodný pre […]

Aktualizované: 1. septembra 2020

Bowling

Piatok 15:00 – Bc. Dominika Vaninová(dominika.vaninova@cvcpohoda.sk, 0940 645 008) Krúžok Bowling je vhodný  pre deti od 8 rokov, uskutočňuje sa raz týždenne v priestoroch Profi Bowlingu na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici. Na krúžku sa deti naučia pravidlá Bowligu. Počas roka mávame na krúžku aj turnaje v ktorom oceníme každého.