Oznam – COVID-19

Aktualizované dňa 16. 9. 2020

Vyhlásenie návštevníka CVČ o bezinfekčnosti a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekcnosti je potrebné vždy doniesť vyplenené a podpísané na krúžok. Dokumenty k stiahnutiu sú nižšie pod oznamom.

opatrenia 16.9

Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách
a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021

Oznam z dňa 11. 6. 2020

opatrenia