Stolný tenis 2019/2020

Vyberte školský rok:

okresné kolo:CVČ Havranské 9, Banská Bystrica
krajské kolo:Kalinovo
majstrovstvá SR:Topoľčany
narodenie súťažiacich:1. 1. 2004 – 31. 12. 2012
kategóriaokresné kolokrajské kolomajstrovstvá SR

žiaci

26. 11. – 29. 11. 2019

18. 2. 2020

2020

žiačky

3. 12. 2019

19. 2. 2020

2020