Šperkovo – tvorivá dielňa

Piatok 16:00 – Bc. Anna Teplická
(anna.teplicka@cvcpohoda.sk)

Krúžok Šperkovo – tvorivá dielňa je zameraný na kreativitu a tvorenie s prvkami šperkárstva a rôznymi výtvarnými postupmi. Deti na krúžku spoznajú nové výtvarné techniky, oboznámia sa s materiálom a naučia sa základy výroby šperkov. Krúžok je vedený tvorivou formou v uvoľnenej atmosfére. Každé dielo, každý šperk má svoj vlastný príbeh a je jedinečné. Krúžok odporúčame pre deti od 6 rokov, uskutočňuje sa raz týždenne v priestoroch CVČ.