Ponuka krúžkov na šk. rok 2021/2022

Prihlasovanie na krúžky prebieha od 23. 8. do 15. 9. 2021
v čase od 8:30 do 17:00.

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2021/2022

Ponuka záujmových krúžkov pre deti materských škôl v školskom roku 2021/2022