COVID automat pre CVČ

Od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021 sa náš okres nachádza v stupni Ostražitosť (oranžová).

Od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021 sa náš okres nachádza v stupni Ostražitosť (oranžová).

Centrá voľného času zabezpečujú prevádzku podľa aktuálne platného školského semaforu zverejneného na tejto webovej stránke (str. 5 – 6).


Pri prezenčnej forme je potrebné doniesť vyplnené nasledovné dokumenty:

COVID automat

Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia
Prezenčne bez obmedzení podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti individuálne alebo s obmedzením do 20 osôb s OTP* alebo 60 osôb plne očkovaných** iba individuálne
Dištančne skupinovo skupinovo

* – očkovaní/testovaní/po prekonaní COVID
** – Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.
** – Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.
** – Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

V individuálnej forme je možnosť navštevovať tieto krúžky: Lego krúžok, Stolný tenis, Výtvarný ateliérik a Škola varenia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na cvchavranske9@cvcpohoda.sk, telefonicky na +421 48/413 15 90, +421 918 977 140 alebo na našom Facebooku a Instagrame.