COVID automat pre CVČ

Od 21. 6. 2021 sa náš okres nachádza v monitoringu (zelená) v prípade zmeny Vás budeme informovať.

Centrám voľného času sa odporúča zabezpečovať prevádzku podľa aktuálne platného COVID
automatu zverejneného na webovej stránke https://korona.gov.sk/.


Pri prezenčnej forme je potrebné doniesť vyplnené nasledovné dokumenty:

COVID automat

Monitoring I. stupeň ostražitosti II. stupeň ostražitosti I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania
Prezenčne bez obmedzení iba individuálne iba individuálne
Dištančne

V individuálnej forme je možnosť navštevovať tieto krúžky: Lego krúžok, Stolný tenis, Výtvarný ateliérik a Škola varenia.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na cvchavranske9@cvcpohoda.sk, telefonicky na +421 48/413 15 90, +421 918 977 140 alebo na našom Facebooku a Instagrame.