Letecký modelár

Streda 15:00 – 18:00

Krúžok letecký modelár sa uskutočňuje v priestoroch CVČ a je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú záujem o letecké modelárstvo. Ktorí chcú nadobudnúť technickú zručnosť pri výrobe hádzadiel, vetroňov, lietadiel na gumený pohon, pripútaných modelov a RC modelov na diaľkové ovládanie. V rám ci krúžku sa naučia aktívne využívať voľný čas, technicky a tvorivo myslieť, zvyšovať zdravé sebavedomie, pracovať s drevom, papierom a lepidlami.