Atletická škôlka

Pondelok 17:00 – 18:00

Vek dieťaťa od 3 rokov do 6 rokov

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Beh, skok, hod a chôdza sú základné lokomócie človeka a ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj každého dieťaťa.