Atletická škôlka

Pondelok, Utorok 17:00 – Mgr. Jozef Lupták
(jozef.luptak@cvcpohoda.sk, 0908 071 784)

Vek dieťaťa od 3 rokov do 6 rokov

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Beh, skok, hod a chôdza sú základné lokomócie človeka a ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj každého dieťaťa.