TOPlist
   


ZMLUVY
 • Zmluvy 2018
 • Zmluvy 2017
 • Zmluvy 2016
 • Zmluvy 2015
 • Zmluvy 2014
 • Zmluvy 2013
 • Zmluvy 2012
 • Zmluvy 2011

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY
 • Faktúry 2018
 • Faktúry 2017
 • Faktúry 2016
 • Faktúry 2015
 • Faktúry 2014
 • Faktúry 2013
 • Faktúry 2012
 • Faktúry 2011

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY
 • Faktúry 2018
 • Faktúry 2017
 • Faktúry 2016
 • Faktúry 2015
 • Faktúry 2014
 • Faktúry 2013
 • Faktúry 2012


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - v zmysle § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Verejné obstarávanie 2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Pre bližšie informácie kliknite na obrázok


- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2016/2017
- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2015/2016
- Výchovný program 2016/2017
- Plán práce a organizácia školského roku Centra voľného času v Banskej Bystrici na školský rok 2017/2018
- Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ 2018 - Tab.
- Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ 2017
- Prehľad platnosti priznaných kreditov pedagogickým zamestnancom CVČ k 01.02.2017
- Školský poriadok CVČ
- Pracovný poriadok CVČ
- Prevádzkovy poriadok CVČ
- Naše logo CVČ 1 - Naše logo CVČ 2